Բնական ռեսուրսների պետական կառավարման տեսական հիմքերի շուրջ – թիվ 1 – Գ.Մովսիսյան- 2011