Բժշկության պատմություն- Ս.Վարդանյան, Ա. Ասլանյան-2017