Բժշկական էթիկա- Վ. Ա. Աստվածատրյան, Ա. Մ. Հարությունյան