Բարձրագույն մաթեմատիկայի լաբորատոր աշխատանքներ-Վ.Խ.Նավոյան,Ք.Վ.Օթարյան-2011