Բանախյան հանրահաշիվներ և սպեկտրալ տեսություն-Հ.Ա.Ասատրյան, Ի.Գ.Խաչատրյան -2008