Արտարժութային գործառնություններ-Ա.Գյուլումյան-2003