Արտասահմանյան գրականագիտության տեսությունը և մեթոդաբանությունը-Օ.Ն.Տուրիշևա-2017