Արժեթղթերի բնութագրիչ հատկանիշները – թիվ 1-2 – Լ.Մելիքջանյան- 2012