Ատամների կարծր հյուսվածքների ոչ կարիեսային ախտահարումները