Առևտրային բանկերի էությունն ու գործառույթները-Կ. Հ. Աբգարյան-2006