Առաջադրանքներ և իրավիճակային խնդիրներ ֆիզիոլոգիայից-Ծ.Ադամյան-2014