Աշխատանքի ցուցանիշների պլանավորում և վերլուծություն-Հ. Ս. Գրիգորյան, Ն. Ա. Սամվելյան-2009