Աշխատանքային օրենսդրության խախտման բնութագիրը-Գ.Վ.Պետրոսյան