Անասնաբուժական գինեկոլոգիայի հիմունքները-Ա.Մանասյան