Ամուսնության էության վերաբերյալ հայեցակարգեր-Տ.Դավթյան-2004