Ախտաբանական վիճակները ոչ ռացիոնալ ֆիզիկական ծանրաբեռնվածությունների դեպքում Վերականգնման մեթոդները