Ախատաբանական ֆիզիոլոգիա Ս. Մ. Մինասյան, Ս. Հ. Սարգսյան, Հ. Տ. Աբրահամյան 2014