Ալգորիթմների տեսության խնդիրների ժողովածու-Հ.Ռ.Բոլիբեկյան,Հ.Գ.Մովսիսյան,Ա.Ա.Չուբարյան-2008